Dnevno čišćenje

Je redovno čišćenje pri kojem se obavljaju ugovorom određene vrste usluga po unapred dogovorenim intervalima čišćenja. Radovi mogu biti veoma različiti. Kod spoljnog čišćenja zgrada uključeno je i čišćenje stakala, što znači da se prozori bez okvira čiste npr. mesečno. Kod unutrašnjeg čišćenja zgrada razlikuju se najčešće tri područja.

Primeri čišćenja:
Čišćenje inventara
Opšti radovi, često nazvani sporednim radovima, kao npr. pražnenje pepeljara i kanti, čišćenje nameštaja i svetiljki.

Čišćenje podova
Kod netekstilnih podloga: metenje, vlažno brisanje, mokro brisanje.
Kod tekstilnih podloga: usisavanje, usisavanje četkom, uklanjanje fleka.

Čišćenje sanitarija
Čišćenje umivaonika i konzola, čišćenje toaleta i pregradnih zidova, čišćenje ogledala, sapuna i fenova, dopuna toalet papira.

Čestoća se ravna po higijenskoj potrebi i ugovoru o čišćenju.

Međučišćenje

Smešteno između dnevnog i osnovnog čišćenja i vrši se da bi se odgodilo osnovno čišćenje.

Primeri čišćenja:
- na podovima cleanerima sa mašinama sa jednim diskom ili u high-speed postupku
- uklanjanje tvrdokornih pruga ili drugih nečistoća.

Osnovno čišćenje


Je najtemeljitije čišćenje i odnosi se najčešće na tvrde podloge (PVC, linoleum, itd.) tekstilne podloge i čišćenje sanitarnih prostora, kao i na sledeću negu i impregniranje.

Primeri čišćenja:
- Uklanjanje voskanih i polimernih slojeva sa svih vrsta podloga.
- Uklanjanje utabanih i tvrdokornih nečistoća.
- Na tekstilnim podlogama (stazama, ...) uklanjanje jakih nečistoća šamponiranjem, ekstrahiranjem ili suhim čišćenjem tepiha.
- U sanitarnim prostorijama temeljno uklanjanje jakih ostataka kamenca, urina ili sapuna.
- Pod osnovnim čišćenjem prozora podrazumeva se čišćenje stakala i čišćenje okvira. Po potrebi nega (npr. kod metalnih okvira).
- Kod metalnih fasada primenjuje se osnovno čišćenje ukoliko fasada nije čišćena godinama.