ČIŠĆENJE ZDRAVSTVENIH USTANOVA

Bolnice, lekarske prakse, domovi zdravlja i sl.

Perfektna higijena – tamo, gde se brine o zdravlju.

Čišćenje ordinacije, laboratorija, bolnice i staračkog doma posebno je zahtevno, jer na tom području moramo garantovati apsolutnu higijenu. Profesionalci smo u čišćenju jako osetljivih područja: pravimo planove za čišćenje i dezinfekciju, i besprekorno dokumentujemo sve sprovedene radne korake. Dokazujemo našu efikasnost u obliku vlastite kontrole od strane eksterne mikrobiološke laboratorije.

IMG

Naše osoblje redovno se edukuje od eksternih stručnjaka u tehnikama higijene i čistoće.

Sredstva koja koristimo za čišćenje i dezinfekciju odgovaraju najstrožijim merilima. Čišćenje je stvar poverenja. Nama možete verovati!

IMG