KATALOG NAŠIH USLUGA

Čišćenje zgrada (sredstva za čišćenje moraju biti obezbeđena)

 • - krilasti prozori
 • - sanetarne prostorije
 • - čišćenje biroa (celokupno)
 • - toalet/umivaonik
 • - tuš kabina

IMG

Čišćenje vanjskih površina i mesta

 • - uklanjanje metlišta
 • - čišćenje vanjskih površina i mesta
 • • do 500 m2
 • • do 1000 m2
 • • do 1500 m2
 • • do 2000 m2
 • • do 2500 m2
 • • do 3000 m2
 • • do 3500 m2
 • • do 4000 m2
 • • do 4500 m2
 • • > 4500 m2
 • - mašinsko metenje
 • - paušala za dolazak i odlazak (mašinsko metenje)
 • - odvoz metilišta – vreme puta
 • - ručno metenje
 • - paušala za dolazak i odlazak (ručno metenje)
Kod dužine dolaska preko 5 km zaračunava se 0,50 Evra po km. Cene bez PDVa

IMG

Čišćenje snega

 • - do 500 m2
 • - do 1000 m2
 • - do 1500 m2
 • - do 2000 m2
 • - do 2500 m2
 • - do 3000 m2
 • - do 6000 m2
 • - do 9000 m2
 • - > 9000 m2
Čišćenje snega trotoar
 • - do 30 m'
 • - do 50 m'
 • - do 100 m'
 • - do 150 m'
 • - do 300 m'
 • - do 500 m'
 • - do 750 m'
 • - do 1000 m'
 • veće dužine po dogovoru
 • - so za posipanje 50 kg
 • - rizla zaposipanje 50 kg
Zimska služba
 • - traktor + vožač + freza za sneg 2,5m
 • - traktor + vožač + plug za sneg 2,5m
 • - traktor + vožač + sprava za posipanje
 • - ručno čišćenje
 • - doplata za praznike i nedelje odn. noćne sate (19:00 do 5:00 časova)

IMG