Katalog naših usluga

Sečenje drveća
- uklanjanje mrtvog drveća (100-150cm obim stabla)
- uklanjanje mrtvog drveća (150-200cm obim stabla)
- uklanjanje mrtvog drveća (200-350cm obim stabla)
- potkresivanje i obaranje drveća

Uklanjanje božićnjih jelki
- do 2m
- do 3m
- > 3m

Krčenje šume

- radovi po ravnici
- radovi po brežuljkastim područjima (+20%)
- radovi po jako brežuljkastim područjima (+30%)

Čišćenje zgrada (sredstva za čišćenje moraju biti obezbeđena)
- krilasti prozori
- sanetarne prostorije
- čišćenje biroa (celokupno)
- toalet/umivaonik
- tuš kabina

potkresivanje živinice
- ručno potkresivanje živinice
- mašinsko potkresivanje živinice
- potkresivanje živinice do 1,5m visine inkl. transport
- potkresivanje živinice preko 1,5m visine inkl. transport

Čišćenje vanjskih površina i mesta

- uklanjanje metlišta
- čišćenje vanjskih površina i mesta
• do 500 m2
• do 1000 m2
• do 1500 m2
• do 2000 m2
• do 2500 m2
• do 3000 m2
• do 3500 m2
• do 4000 m2
• do 4500 m2
• > 4500 m2
- mašinsko metenje
- paušala za dolazak i odlazak (mašinsko metenje)
- odvoz metilišta – vreme puta
- ručno metenje
- paušala za dolazak i odlazak (ručno metenje)

Kod dužine dolaska preko 5 km zaračunava se 0,50 Evra po km.
Cene bez PDVa


Čišćenje snega
- do 500 m2
- do 1000 m2
- do 1500 m2
- do 2000 m2
- do 2500 m2
- do 3000 m2
- do 6000 m2
- do 9000 m2
- > 9000 m2

Čišćenje snega trotoar
- do 30 m'
- do 50 m'
- do 100 m'
- do 150 m'
- do 300 m'
- do 500 m'
- do 750 m'
- do 1000 m'
veće dužine po dogovoru
- so za posipanje 50 kg
- rizla zaposipanje 50 kg


Krčenje panjeva
- krčenje panjeva
(inkl. paušala za dolazak)


Zimska služba
- traktor + vožač + freza za sneg 2,5m
- traktor + vožač + plug za sneg 2,5m
- traktor + vožač + sprava za posipanje
- ručno čišćenje
- doplata za praznike i nedelje odn.
noćne sate (19:00 do 5:00 časova)